Doelstellingen

Logo Ayudarte 7

Wat kan u met beeldende therapie bereiken?

Beeldende therapie kan helpen om:

- stress het hoofd te leren bieden
- je sociale vaardigheden uit te breiden
- jouw drive en energie te herwinnen
- belangrijke keuzes te exploreren en zo richting te geven aan je leven
- verandering te brengen in vicieuze cirkels en bepaalde gedragspatronen
- het contact met je lichaam en emoties te herstellen en versterken
- meer in het hier en nu aanwezig te zijn en te kunnen ontspannen
- je zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfbeeld te vergroten
- moeilijke thema’s in je leven onder de loep te nemen en te verwerken
- jouw gefragmenteerde gedachten en emoties te integreren en tot één geheel te maken
- uw belangrijke (verstoorde familiale) interacties te verkennen
- emotionele problemen op te lossen die vaak het gevolg zijn van sterke, maar met elkaar in strijd zijnde, verlangens

- Op weg met UW verhaal -