Kids

Logo Ayudarte 7

Van hun eerste krabbel, via een kopvoeter tot hele stripverhalen. Kinderen uiten spontaan hun emoties via tekenen, boetseren, in hun fantasiespel, via muziek en dans. Of het nu om prettige emoties gaat of lastig te verdragen emoties, hun spel is een uitweg om op verhaal te komen.

Tijdens de therapiemomenten wordt van dit talent vertrokken om gaandeweg in beeld te brengen wat je kind blij, bang, boos, bedroefd, verlegen,… maakt.

Door het in beeld brengen van deze emoties kunnen inzichten ontstaan, die kunnen leiden tot veranderings- en/of acceptatieprocessen en het stellen van nieuw gedrag.

- Op weg met UW verhaal -